Ett rusthåll

Bromarfs ställning som rusthåll styrks år 1695.
Bromarfs ställning som rusthåll
bekräftas här år 1695.

På sexton- och sjuttonhundratalen var gården ett sk. rusthåll, som beviljades skattelindring mot att man höll soldat med rustning och häst färdig att sändas ut då det blev krig. Bromarf löd på den tiden under ”Nylandz och Tafwastehus´ Cavallerie Regimentet”.
Under fredstid bodde och arbetade soldaten på gården.
Trots att det här systemet övergavs för över 200 år sedan heter gården fortfarande Bromarf rusthåll.

1900 - talet

Blommande äppelträd
Bromarf rusthåll brukades i flera generationer av släkten Wikström.
Men för nittio år sedan köpte greve J.F. Aminoff den som utgård till sin närbelägna herrgård, Rilax. Så småningom kom äppelodling att bli gårdens specialitet, som mest fanns det drygt femtusen äppelträd och tjugofem olika äppelsorter.
Den gamla gråstensladugården genomgick då sin första ombyggnad då utrymmena omvandlades till äppellager och sorteringshall.

2000 - talet

Inför det nya millenniet och en ny generation på gården var det dags för en ny era på Bromarf rusthåll. Äppelträden fick ge vika, ladugården byggdes om till restauranglokal och nu satsar vi på att ta emot turister från när och fjärran.
Bromarf med sina djupa havsvikar, sina gamla gårdar och sin rena miljö är något vi är stolta över att få visa upp.

Familjen Wikström,
Bromarf rusthålls ägare år 1884.

Bromarfs ställning som rusthåll 
bekräftas här år 1695.